Camilla: 0763-065400, Johan: 0709-527170 camilla@pstbygg.se; johan@tikab.com

Strategicoaching

Ert stöd vid BIM-implementering

Läs mer!

Strukturerat mentorskap

Behöver du stöd i din roll som BIM/VDC-ansvarig i ditt projekt? Vi erbjuder ett unikt mentorskapsprogram under ett års tid.

Läs mer!

BIM-Validering

Behöver ni kvalitetssäkra informationen i ert projekts BIM-modeller? Vi validerar BIM-informationen mot ställda krav.

Läs mer!

Bimentor är ett samarbete mellan Tikab och PST. Samarbetet inleddes 2015 och har sin bakgrund i att grundarna Camilla Lindskog och Johan Stribeck oberoende av varandra, identifierat ett utbrett behov i bygg/anläggningsbranschen av processbaserad verksamhetsutveckling för att möta branschens utveckling mot BIM och VDC.

Både Camilla Lindskog och Johan Stribeck har lång erfarenhet av BIM-projekt på olika sätt. Camilla har sina rötter i entreprenörsledet med fokus på kalkylfrågor och samordningsprocesser medan Johan har lång erfarenhet av projektering och BIM-samordning i multidisciplinära projekt.

Bimentor erbjuder bl.a strategicoaching och strukturerat mentorskap med avseende på BIM.

Strategicoaching

Med strategicoaching får ni stöd i er verksamhetsutveckling för att utveckla befintliga eller nya tjänster som drar största möjliga nytta av BIM som arbetssätt.

Läs mer

Strukturerat mentorskap

Vi erbjuder ett unikt mentorskapsprogram under ett års tid där deltagarna lotsas igenom de olika skedena av ett BIM-projekt av två mentorer med bred erfarenhet av olika typer av projekt och tillämpningar

Läs mer

BIM-Validering

Vi verifierar/validerar BIM-modeller utifrån ställda krav. Detta gör vi  som extern part i de projekt som önskar ytterligare en nivå på kvalitetssäkringen av informationshållet. Vi erbjuder validering av Solibri- och Navisworksmodeller.

Läs mer

Engagemang

%

Passion

%

Samverkan

%

Våra Kurslokaler

Bimentor håller workshops och kurser i nya inspirerande lokaler  i Solna.

SONY DSC

Lilla konferensrummet

Hitta hit!

Kartan visar var vi håller hus. Läs mer här!

Kontakta oss

Kontakta någon av oss för ett förutsättningslöst möte där vi diskuterar er situation och om vi kan stödja er på något sätt. Vi berättar gärna mer vad tanken med våra erbjudanden är och kommer gärna till ert kontor och talar om detta i större grupper. T.ex på ert företags ledningsgruppsmöte.

Kontaktuppgifter på visitkortet bredvid eller här!

Bimentor är socialt och nätverkande

Följ oss gärna i sociala medier. Vi kommer kommunicera mycket via dessa kanaler.

Bimspiration

Titta in till vår inspirationsblogg kring BIM. Här kommer vi lägga upp artiklar och information vi tycker kan vara intressanta och relevanta för våra kunder och andra intresserade i branschen. Tanken är att den ska fungera som en bra källa till relevant information, sammanställd av oss med hård gallring.

Läs mer!