Camilla: 0763-065400, Johan: 0709-527170 camilla@pstbygg.se; johan@tikab.com

Strategicoaching

Strategicoaching med Bimentor ger er stöd i er verksamhetsutveckling för att utveckla befintliga eller nya tjänster som drar största möjliga nytta av BIM som arbetssätt. Vi hjälper er att göra ett aktivt och informerat vägval som passar just ert företag med de tillämpningar av BIM som ger störst mervärde i er verksamhet.

Att arbeta med BIM är inte längre någon ny företeelse, men det är mer aktuellt än någonsin. Det finns många fallgropar, och många lockande nyttor som kostar mer än de skapar verklig nytta. Vi behöver jobba tillsammans och samverka över traditionella gränser i verksamheten för att på bästa sätt ta tillvara på varandras styrkor och olikheter.

Strategicoaching behandlar därför hela verksamheten, från processer, organisation, kundvärde och styrning, till kvalitetssystem, rollbeskrivningar och förslag på verktyg/utbildningar.

Läs mer!

Strukturerat mentorskap

Strukturerat mentorskap med Bimentor är ett program som ger dig en helhetssyn på BIM i projekt. Förutsättningar för och användning av BIM står i fokus. 

Arbete med BIM är mer utbrett än någonsin. De situationer där vi vinner på att samverka över traditionella gränser, och där vi behöver ta tillvara på varandras styrkor och olikheter blir allt fler. Men det finns fallgropar och många gånger startas projekt utan att roller, befogenheter, mål och resurser är tillräckligt tydliga. Programmet behandlar därför hela projektflödet från uppstart till avslut.

Läs mer!

BIM-Validering

Vi verifierar/validerar BIM-modeller utifrån ställda krav. Detta gör vi  som extern part i de projekt som önskar ytterligare en nivå på kvalitetssäkringen av informationshållet. Vi erbjuder validering av Solibri- och Navisworksmodeller.

Läs mer!