Camilla: 0763-065400, Johan: 0709-527170 camilla@pstbygg.se; johan@tikab.com

Få ut nyttan med BIM i projekt.

Nästa mentorskapsprogram börjar 9/11 2015

Nedräkning till programstart:

Dagar

:

Timmar

:

Minuter

:

Sekunder

Strukturerat mentorskap

Strukturerat mentorskap med Bimentor är ett program som ger dig en helhetssyn på BIM i projekt. Förutsättningar för och användning av BIM står i fokus. Arbete med BIM är mer utbrett än någonsin. De situationer där vi vinner på att samverka över traditionella gränser, och där vi behöver ta tillvara på varandras styrkor och olikheter blir allt fler.

Men det finns fallgropar och många gånger startas projekt utan att roller, befogenheter, mål och resurser är tillräckligt tydliga. Programmet behandlar därför hela projektflödet från uppstart till avslut.

Vi erbjuder ett unikt mentorskapsprogram under ett års tid där deltagarna lotsas igenom de olika skedena av ett BIM-projekt av två mentorer med bred erfarenhet av olika typer av projekt och tillämpningar. En adeptgrupp består av 10-15 individer, från olika projekt, som på olika sätt driver eller påverkas av BIM i sitt projekt. Mentorskapsprogrammet tar upp vad de behöver tänka på under uppstart, styrning, uppföljning och avslut i projektet, exempelvis ansvar och gränsdragning, mötesplaner, kvalitetskontroller och erfarenhetsåterföring. Ni får kombinationen av erfarenhet från mentorerna och ett nätverk från era med-adepter, i ett strukturerad format. I nätverket korsbefruktas erfarenheter från beställare, entreprenörer och projektörer.

Målgrupp

Strukturerat mentorskap riktar sig till dig som är verksam som:

 • BIM-samordnare/Modellsamordnare/VDC-samordnare
 • Projekteringsledare
 • BIM-ansvarig projektör
 • CAD-samordnare
 • Datasamordnare
 • Projektledare
 • Beställarrepresentant

Om erbjudandet

Vid strukturerat mentorskap träffar ni mentorerna på Bimentor en gång i månaden under 12 månader tillsammans med era med-adepter. Vid dessa tillfällen hålls dels en kortare introduktion till träffens ämne, workshop-arbete i grupp på träffens tema, adepterna bereds tillfälle till att ställa frågor i grupp, och tillfället avslutas med mingel.

Alla adepter har tillgång till ett abonnemang till Bimentors forum, där ni bereds möjlighet att chatta med era med-adepter och får tillgång till en kunskapsdatabank, baserad på era frågor.

Förkunskaper
Medverkan i minst ett projekt.

Pris
50 000 SEK/deltagare/år

Detaljerat program

 • Uppstart:
  • Behov och målsättningar
  • Programvaror och integrering
  • Krav
  • Mötesplaner
 • Styrning:
  • Ansvar och gränsdragning
  • Projekteringstidplan
  • Kommunikation inom projektgruppen
  • Leveransplan
 • Uppföljning:
  • Kvalitetskontroller
  • Leveranser och mottagare
 • Avslut:
  • Erfarenhetsåterföring
  • Överlämning till entreprenör
  • Överlämning till förvaltare/drift