Camilla: 0763-065400, Johan: 0709-527170 camilla@pstbygg.se; johan@tikab.com

Coaching för företag. Få ut nyttan med BIM i hela verksamheten.

Strategicoaching

Strategicoaching med Bimentor ger er stöd i er verksamhetsutveckling för att utveckla befintliga eller nya tjänster som drar största möjliga nytta av BIM som arbetssätt. Vi hjälper er att göra ett aktivt och informerat vägval som passar just ert företag med de tillämpningar av BIM som ger störst mervärde i er verksamhet.

Att arbeta med BIM är inte längre någon ny företeelse, men det är mer aktuellt än någonsin. Det finns många fallgropar, och många lockande nyttor som kostar mer än de skapar verklig nytta. Vi behöver jobba tillsammans och samverka över traditionella gränser i verksamheten för att på bästa sätt ta tillvara på varandras styrkor och olikheter.

Strategicoaching behandlar därför hela verksamheten, från processer, organisation, kundvärde och styrning, till kvalitetssystem, rollbeskrivningar och förslag på verktyg/utbildningar.

Syfte

Strategicoaching ger er:

 • Bild över verksamhetens processer idag
 • Stöd i att forma verksamhetens processer för imorgon
 • Organisationens roller, samspel och ansvarsfördelning
 • Stöd i förändringen av processerna
 • Eventuell implementering i projekt (se Strukturerat mentorskap)

Målgrupp

Strategicoaching riktar sig till ledningsgruppen för en verksamhet som till exempel:

 • Vill tillgodogöra sig nyttorna med BIM
 • Står i begrepp att skriva om sina interna riktlinjer och vill säkerställa att modern teknik kan nyttjas med bibehållen kvalitet
 • Drivit ett eller flera BIM-projekt

Om erbjudandet

Coachingen är till en början uppbyggd kring workshoper där Bimentor tillsammans med ledningsgruppen/utvalda representanter för ledningen kartlägger nuläge, vision, och omfattning. Det är viktigt att det är någon representant från ledningen som är drivande internt i verksamheten.

Erbjudandets upplägg
Strategicoaching inleds med två heldagar workshop som genomförs i våra lokaler i Solna. Fortsatt omfattning av coachinginsats bedöms efter sammanställning av workshop dag två.

Förkunskaper
Kunskap om ert företags verksamhet och strategi är vitalt.

Pris
Vid förfrågan offereras detta erbjudande skräddarsytt för just er verksamhet och omfattning.

Detaljerat program

 • Workshop 1 – Nulägesanalys (nuvarande affärsmål + processer)
 • Workshop 2 – BIM-målsättningar för affärsmål ovan + nyidentifierade från WS1
 • Framtagning av generell implementeringsprocess utifrån mål
 • Kartläggning av förutsättningar (tid, resurser, bef. processer, etc)
 • Kartläggning och mandat till befintlig personal för bildande av BIM-organisation
 • Specificering av detaljerade implementeringsprocesser i samarbete med identifierad BIM-organisation
 • Dokumentera nya processer i styrande system som lednings- och QA-system
 • Implementering i projekt (ev. med stöd av mentor i resp. projekt)