Camilla: 0763-065400, Johan: 0709-527170 camilla@pstbygg.se; johan@tikab.com

Om Bimentor

Bimentor är ett samarbete mellan Tikab och PST. Samarbetet inleddes 2015 och har sin bakgrund i att grundarna Camilla Lindskog och Johan Stribeck oberoende av varandra, identifierat ett utbrett behov i bygg/anläggningsbranschen av processbaserad verksamhetsutveckling för att möta branschens utveckling mot BIM och VDC.
Både Camilla Lindskog och Johan Stribeck har lång erfarenhet av BIM-projekt på olika sätt. Camilla har sina rötter i entreprenörsledet med fokus på kalkylfrågor och samordningsprocesser medan Johan har lång erfarenhet av projektering och BIM-samordning i multidisciplinära projekt.

Bimentor erbjuder bl.a strategicoaching och strukturerat mentorskap med avseende på BIM.

Tikab är en teknikkonsult sedan 35 år inom hållfasthet, konstruktion och visualisering. Vi strävar efter enkla lösningar på våra kunders ofta komplicerade problem. Vi ser oss som den passionerade konsulten för samhällsnytta.

Ett av våra verksamhetsområden är att stå för BIM/VDC-strategiarbete samt implementering och samordning av dessa i större bygg- och anläggningsprojekt. För närvarande har Tikab bl.a VDC-ansvaret i Nya Slussen i Stockholm, Uppsala Universitets administrationsbyggnad ”Segerstedthuset” och för projektet ”Mälardalens Högskola”.


 

Tikab Strukturmekanik AB
Björnstigen 87
170 73 SOLNA

www.tikab.com

Org.Nr: 556246-6275
VAT Nr: SE556246627501
Företaget innehar F-skattebevis

Kontaktperson:
Johan Stribeck
johan.stribeck@tikab.com
0709-527170

Johan

PST bedriver konsultverksamhet vid införande av 3D/BIM i projekt och/eller organisationer, samt kursverksamhet. I verksamheten ingår kravställning, metodikutveckling, utbildning och praktiskt arbete kring BIM.

 Målsättningen är koordinering av informationsflöden genom att skapa länkar mellan de olika skedena och processerna i projekten för att möjliggöra att all information ska kunna leva vidare och förädlas i varje delprocess. PST har jobbat i de flesta typer av byggprojekt, från hamnar, gruvor, och infrastruktur till sjukhus, kontor och bostäder, och även inom industri.

 


 

CL Projektsupporttjänster AB

www.pstbygg.se

 

Org.nr: 556959-3154
VAT Nr: SE556959315401
Företaget innehar F-skattebevis

Kontaktperson:
Camilla Lindskog
camilla@pstbygg.se
0763-06 54 00

Camilla